HOME | Contact Us
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사겔러리

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사겔러리

• Home > 알림방 > 행사겔러리

Admin

157

2019년 10월 가을나들이

05월20일   

        

156

5월 어버이날 행사

05월20일   

        

155

2020년 4월 치유농장산책

05월20일   

        

154

2020년 3월 요리활동

05월20일   

        

153

※알려드립니다※

05월20일   

        

152

2020년 2월 생신잔치

05월20일   

        

151

2020년 1월 설날음식만들기

05월20일   

        

150

2019년 12월 요리활동

05월20일   

        

149

2019년 11월 재난상황대응훈련

11월29일   

        

148

2019년 9월 생활사진

09월26일   

        

147

2019년 8월 생신잔치

08월30일   

        

146

2019년 7월 요리활동

07월30일   

        

145

2019년 6월 요리활동

06월29일   

        

144

2019년 5월 요리활동

05월22일   

        

143

2019년 원예치유프로그램

04월18일   

        

142

2019년 4월 요리활동

04월11일   

        

141

2019년 3월 요리활동

03월13일   

        

140

2019년 2월 생신잔치

03월04일   

        

139

2019년 2월 요리활동

02월28일   

        

138

2019년 1월 공연예술

01월29일   

        

137

2019년 1월 요리활동

01월14일   

        

136

2018년 보호자 참관수업 및 간담회

12월20일   

        

135

2018년 12월 요리활동(호떡 만들기)

12월18일   

        

134

2018년 11월 어르신 생신잔치

12월08일   

        

133

2018년 11월 요리활동(야채계란말이, 계란밥)

11월23일   

        

132

2018년 10월 요리활동(김치전)

11월05일   

        

131

2018년 10월 어르신 생신잔치

10월26일   

        

130

2018년 10월 가을 나들이

10월11일   

        

1 ] [2] [3] [4] [5]

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

한국산업정보