HOME | Contact Us
알림방
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사사진첩

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사사진첩

• Home > 알림방 > 행사사진첩

Admin

136

2018년 보호자 참관수업 및 간담회

12월20일   .

        

135

2018년 12월 요리활동(호떡 만들기)

12월18일   .

        

134

2018년 11월 어르신 생신잔치

12월08일   .

        

133

2018년 11월 요리활동(야채계란말이, 계란밥)

11월23일   .

        

132

2018년 10월 요리활동(김치전)

11월05일   .

        

131

2018년 10월 어르신 생신잔치

10월26일   .

        

130

2018년 10월 가을 나들이

10월11일   .

        

129

2018년 한가위잔치

10월02일   .

        

128

2018년 9월 요리활동

09월14일   .

        

127

2018년 8월 생신잔치

08월31일   .

        

126

2018년 8월 요리활동

08월14일   .

        

125

2018년 7월 요리활동

07월19일   .

        

124

2018년 6월 요리활동

06월20일   .

        

123

2018년 5월 생신잔치

05월25일   .

        

122

2018년 5월 8일 어버이날 행사

05월14일   .

        

121

2018년 4월 생신잔치

04월20일   .

        

120

2018년 재난대응훈련

04월20일   .

        

119

2018년 4월 봄나들이

04월11일   .

        

118

2018년 4월 건강검진

04월09일   .

        

117

2018년 3월 생신잔치

03월29일   .

        

116

2018년 3월 요리활동

03월29일   .

        

115

2018년 2월 생신잔치

02월28일   .

        

114

2018년 1월 활동사진

01월31일   .

        

113

2017년 청담그기

12월04일   .

        

112

2017년 11월 생신잔치

11월30일   .

        

111

2017년 주간보호센터 가을나들이

11월08일   .

        

110

2017년 10월 시장놀이

10월19일   .

        

109

2017년 9월 추석행사

09월29일   .

        

[1] [2] 3 ] [4] [5] ▶▶

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

Designed by 디자인을담다