HOME | Contact Us
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사겔러리

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사겔러리

• Home > 알림방 > 행사겔러리

Admin

101

2017년 5월 생신잔치

05월24일   

        

100

2017년 5월 어버이날 행사

05월10일   

        

99

2017년 봄나들이

04월13일   

        

98

2017년 3월 생신잔치

03월22일   

        

97

2017년 2월 건강검진

02월15일   

        

96

2017년 1월 설날행사

01월31일   

        

95

2017년 1월 생신잔치

01월11일   

        

94

12월 행사사진

12월22일   

        

93

노인요양시설 11월 프로그램 활동 사진

12월13일   

        

92

11월 활동사진(다도)

12월12일   

        

91

11월 나들이 사진

12월12일   

        

90

10월 프로그램 사진

11월15일   

        

89

09월 프로그램 활동 사진

11월15일   

        

88

2016년 08월 프로그램 활동 사진

09월09일   

        

87

2016년 07월 프로그램 활동 사진

09월09일   

        

86

노인요양시설 05월 프로그램 활동사진

06월09일   

        

85

어버이날 행사

05월12일   

        

84

윷놀이

05월12일   

        

83

화분 씨앗심기

05월12일   

        

82

숟가락 축구

05월12일   

        

81

풍선 꽃 만들기

05월12일   

        

80

2016-04월 활동 프로그램

05월06일   

        

79

노인요양시설 03월 프로그램 활동사진

04월11일   

        

78

노인요양시설 02월 프로그램활동사진

03월02일   

        

77

설날 행사

02월26일   

        

76

2016년 01월 노인요양시설 프로그램 활동사진

02월16일   

        

75

트리 꾸미기

01월08일   

        

74

루돌프 만들기

01월08일   

        

[1] [2] 3 ] [4] [5]

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

한국산업정보