HOME | Contact Us
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사겔러리

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사겔러리

• Home > 알림방 > 행사겔러리

Admin

129

2018년 한가위잔치

10월02일   

        

128

2018년 9월 요리활동

09월14일   

        

127

2018년 8월 생신잔치

08월31일   

        

126

2018년 8월 요리활동

08월14일   

        

125

2018년 7월 요리활동

07월19일   

        

124

2018년 6월 요리활동

06월20일   

        

123

2018년 5월 생신잔치

05월25일   

        

122

2018년 5월 8일 어버이날 행사

05월14일   

        

121

2018년 4월 생신잔치

04월20일   

        

120

2018년 재난대응훈련

04월20일   

        

119

2018년 4월 봄나들이

04월11일   

        

118

2018년 4월 건강검진

04월09일   

        

117

2018년 3월 생신잔치

03월29일   

        

116

2018년 3월 요리활동

03월29일   

        

115

2018년 2월 생신잔치

02월28일   

        

114

2018년 1월 활동사진

01월31일   

        

113

2017년 청담그기

12월04일   

        

112

2017년 11월 생신잔치

11월30일   

        

111

2017년 주간보호센터 가을나들이

11월08일   

        

110

2017년 10월 시장놀이

10월19일   

        

109

2017년 9월 추석행사

09월29일   

        

108

2017년 9월 시장놀이

09월13일   

        

107

2017년 9월 요리활동(삼색꼬치전)

09월13일   

        

106

2017년 8월 요리활동(또띠아쌈)

08월17일   

        

105

2017년 8월 사회적응훈련(시장놀이)

08월09일   

        

104

2017년 7월 특화프로그램(다도교실)

07월28일   

        

103

2017년 7월 특화프로그램(청담그기)

07월21일   

        

102

2017년 6월 생신잔치

06월26일   

        

[1] 2 ] [3] [4] [5]

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

한국산업정보