HOME | Contact Us
알림방
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사사진첩

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사사진첩

• Home > 알림방 > 행사사진첩

Admin

164

2020년 8월 생신잔치

08월26일   .

        

163

2020년 8월 천연손수건 만들기

08월05일   .

        

162

2020년 7월 요리활동 '쟁반 막국수'

07월17일   .

        

161

2020년 7월 생신잔치

07월09일   .

        

160

2020년 6월 요리활동 단오음식 '오미자화채'

06월25일   .

        

159

2020년 6월 금강공원 숲 체험

06월19일   .

        

158

2020년 5월 요리활동 김밥만들기

05월28일   .

        

157

5월 어버이날 행사

05월08일   .

        

156

2020년 4월 치유농장산책

04월13일   .

        

155

2020년 3월 요리활동

03월13일   .

        

154

※알려드립니다※

03월13일   .

        

153

2020년 2월 생신잔치

02월13일   .

        

152

2020년 1월 설날음식만들기

01월23일   .

        

151

2019년 12월 요리활동

12월13일   .

        

150

2019년 11월 재난상황대응훈련

11월29일   .

        

149

2019년 10월 가을나들이

10월17일   .

        

148

2019년 9월 생활사진

09월26일   .

        

147

2019년 8월 생신잔치

08월30일   .

        

146

2019년 7월 요리활동

07월30일   .

        

145

2019년 6월 요리활동

06월29일   .

        

144

2019년 5월 요리활동

05월22일   .

        

143

2019년 원예치유프로그램

04월18일   .

        

142

2019년 4월 요리활동

04월11일   .

        

141

2019년 3월 요리활동

03월13일   .

        

140

2019년 2월 생신잔치

03월04일   .

        

139

2019년 2월 요리활동

02월28일   .

        

138

2019년 1월 공연예술

01월29일   .

        

137

2019년 1월 요리활동

01월14일   .

        

[1] 2 ] [3] [4] [5] ▶▶

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

Designed by 디자인을담다