HOME | Contact Us
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사사진첩

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사사진첩

• Home > 알림방 > 행사사진첩

Admin

156

2020년 4월 치유농장산책

04월13일   .

        

155

2020년 3월 요리활동

03월13일   .

        

154

※알려드립니다※

03월13일   .

        

153

2020년 2월 생신잔치

02월13일   .

        

152

2020년 1월 설날음식만들기

01월23일   .

        

151

2019년 12월 요리활동

12월13일   .

        

150

2019년 11월 재난상황대응훈련

11월29일   .

        

149

2019년 10월 가을나들이

10월17일   .

        

148

2019년 9월 생활사진

09월26일   .

        

147

2019년 8월 생신잔치

08월30일   .

        

146

2019년 7월 요리활동

07월30일   .

        

145

2019년 6월 요리활동

06월29일   .

        

144

2019년 5월 요리활동

05월22일   .

        

143

2019년 원예치유프로그램

04월18일   .

        

142

2019년 4월 요리활동

04월11일   .

        

141

2019년 3월 요리활동

03월13일   .

        

140

2019년 2월 생신잔치

03월04일   .

        

139

2019년 2월 요리활동

02월28일   .

        

138

2019년 1월 공연예술

01월29일   .

        

137

2019년 1월 요리활동

01월14일   .

        

136

2018년 보호자 참관수업 및 간담회

12월20일   .

        

135

2018년 12월 요리활동(호떡 만들기)

12월18일   .

        

134

2018년 11월 어르신 생신잔치

12월08일   .

        

133

2018년 11월 요리활동(야채계란말이, 계란밥)

11월23일   .

        

132

2018년 10월 요리활동(김치전)

11월05일   .

        

131

2018년 10월 어르신 생신잔치

10월26일   .

        

130

2018년 10월 가을 나들이

10월11일   .

        

129

2018년 한가위잔치

10월02일   .

        

[1] 2 ] [3] [4] [5] ▶▶

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

Designed by 디자인을담다