HOME | Contact Us
알림방
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사사진첩

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사사진첩

• Home > 알림방 > 행사사진첩

Admin

96

2017년 1월 설날행사

01월31일   .

        

95

2017년 1월 생신잔치

01월11일   .

        

94

12월 행사사진

12월22일   .

        

93

노인요양시설 11월 프로그램 활동 사진

12월13일   .

        

92

11월 활동사진(다도)

12월12일   .

        

91

11월 나들이 사진

12월12일   .

        

90

10월 프로그램 사진

11월15일   .

        

89

09월 프로그램 활동 사진

11월15일   .

        

88

2016년 08월 프로그램 활동 사진

09월09일   .

        

87

2016년 07월 프로그램 활동 사진

09월09일   .

        

86

노인요양시설 05월 프로그램 활동사진

06월09일   .

        

85

어버이날 행사

05월12일   .

        

84

윷놀이

05월12일   .

        

83

화분 씨앗심기

05월12일   .

        

82

숟가락 축구

05월12일   .

        

81

풍선 꽃 만들기

05월12일   .

        

80

2016-04월 활동 프로그램

05월06일   .

        

79

노인요양시설 03월 프로그램 활동사진

04월11일   .

        

78

노인요양시설 02월 프로그램활동사진

03월02일   .

        

77

설날 행사

02월26일   .

        

76

2016년 01월 노인요양시설 프로그램 활동사진

02월16일   .

        

75

트리 꾸미기

01월08일   .

        

74

루돌프 만들기

01월08일   .

        

73

고릴라&곰 만들기

12월11일   .

        

72

반딧불이 봉사단 자원봉사

12월10일   .

        

71

2015년 노인요양시설 가을나들이 체험프로그램

11월21일   .

        

70

할로윈 바구니

11월02일   .

        

69

추석 송편만들기

09월24일   .

        

[1] [2] [3] [4] 5 ] ▶▶

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

Designed by 디자인을담다