HOME | Contact Us
알림방
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사사진첩

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사사진첩

• Home > 알림방 > 행사사진첩

Admin

80

2016-04월 활동 프로그램

05월06일   .

        

79

노인요양시설 03월 프로그램 활동사진

04월11일   .

        

78

노인요양시설 02월 프로그램활동사진

03월02일   .

        

77

설날 행사

02월26일   .

        

76

2016년 01월 노인요양시설 프로그램 활동사진

02월16일   .

        

75

트리 꾸미기

01월08일   .

        

74

루돌프 만들기

01월08일   .

        

73

고릴라&곰 만들기

12월11일   .

        

72

반딧불이 봉사단 자원봉사

12월10일   .

        

71

2015년 노인요양시설 가을나들이 체험프로그램

11월21일   .

        

70

할로윈 바구니

11월02일   .

        

69

추석 송편만들기

09월24일   .

        

68

특화프로그램

08월23일   .

        

67

고리던지기

08월19일   .

        

66

생신잔치

08월19일   .

        

65

65 비상문 자동개폐장치

08월12일   .

        

64

대한노인회 공연

07월22일   .

        

63

생활체육 사진

07월22일   .

        

62

데칼코마니

07월22일   .

        

61

이미용 사진

07월02일   .

        

60

액자 만들기

07월02일   .

        

59

꽃 왕관 만들기

07월02일   .

        

58

어버이날 선물

05월11일   .

        

57

꽃 모빌 만들기

05월11일   .

        

56

토피어리 만들기

05월11일   .

        

55

수급자교육

04월16일   .

        

54

간식 후원

04월15일   .

        

53

쉿!! 김OO어르신은 얼굴마사지 중....

01월12일   .

        

[1] [2] [3] [4] 5 ] ▶▶

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

Designed by 디자인을담다