HOME | Contact Us
알림방
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사사진첩

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사사진첩

• Home > 알림방 > 행사사진첩

Admin

124

2018년 6월 요리활동

06월20일   .

        

123

2018년 5월 생신잔치

05월25일   .

        

122

2018년 5월 8일 어버이날 행사

05월14일   .

        

121

2018년 4월 생신잔치

04월20일   .

        

120

2018년 재난대응훈련

04월20일   .

        

119

2018년 4월 봄나들이

04월11일   .

        

118

2018년 4월 건강검진

04월09일   .

        

117

2018년 3월 생신잔치

03월29일   .

        

116

2018년 3월 요리활동

03월29일   .

        

115

2018년 2월 생신잔치

02월28일   .

        

114

2018년 1월 활동사진

01월31일   .

        

113

2017년 청담그기

12월04일   .

        

112

2017년 11월 생신잔치

11월30일   .

        

111

2017년 주간보호센터 가을나들이

11월08일   .

        

110

2017년 10월 시장놀이

10월19일   .

        

109

2017년 9월 추석행사

09월29일   .

        

108

2017년 9월 시장놀이

09월13일   .

        

107

2017년 9월 요리활동(삼색꼬치전)

09월13일   .

        

106

2017년 8월 요리활동(또띠아쌈)

08월17일   .

        

105

2017년 8월 사회적응훈련(시장놀이)

08월09일   .

        

104

2017년 7월 특화프로그램(다도교실)

07월28일   .

        

103

2017년 7월 특화프로그램(청담그기)

07월21일   .

        

102

2017년 6월 생신잔치

06월26일   .

        

101

2017년 5월 생신잔치

05월24일   .

        

100

2017년 5월 어버이날 행사

05월10일   .

        

99

2017년 봄나들이

04월13일   .

        

98

2017년 3월 생신잔치

03월22일   .

        

97

2017년 2월 건강검진

02월15일   .

        

[1] [2] [3] 4 ] [5] ▶▶

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

Designed by 디자인을담다