HOME | Contact Us
알림방
 

공지/행사소식

건강정보

자료실

행사사진첩

 
문의전화
고객문의
자료실
 

행사사진첩

• Home > 알림방 > 행사사진첩

Admin

108

2017년 9월 시장놀이

09월13일   .

        

107

2017년 9월 요리활동(삼색꼬치전)

09월13일   .

        

106

2017년 8월 요리활동(또띠아쌈)

08월17일   .

        

105

2017년 8월 사회적응훈련(시장놀이)

08월09일   .

        

104

2017년 7월 특화프로그램(다도교실)

07월28일   .

        

103

2017년 7월 특화프로그램(청담그기)

07월21일   .

        

102

2017년 6월 생신잔치

06월26일   .

        

101

2017년 5월 생신잔치

05월24일   .

        

100

2017년 5월 어버이날 행사

05월10일   .

        

99

2017년 봄나들이

04월13일   .

        

98

2017년 3월 생신잔치

03월22일   .

        

97

2017년 2월 건강검진

02월15일   .

        

96

2017년 1월 설날행사

01월31일   .

        

95

2017년 1월 생신잔치

01월11일   .

        

94

12월 행사사진

12월22일   .

        

93

노인요양시설 11월 프로그램 활동 사진

12월13일   .

        

92

11월 활동사진(다도)

12월12일   .

        

91

11월 나들이 사진

12월12일   .

        

90

10월 프로그램 사진

11월15일   .

        

89

09월 프로그램 활동 사진

11월15일   .

        

88

2016년 08월 프로그램 활동 사진

09월09일   .

        

87

2016년 07월 프로그램 활동 사진

09월09일   .

        

86

노인요양시설 05월 프로그램 활동사진

06월09일   .

        

85

어버이날 행사

05월12일   .

        

84

윷놀이

05월12일   .

        

83

화분 씨앗심기

05월12일   .

        

82

숟가락 축구

05월12일   .

        

81

풍선 꽃 만들기

05월12일   .

        

[1] [2] [3] 4 ] [5] ▶▶

부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5 (온천동)
대표전화 051-503-0002 / Fax 051-503-0005
COPYRIGHT 2011. ANSIM SENIOR WELFARE CENTER ALL RIGHTS RESERVED.

Designed by 디자인을담다